OP/ED

  • 0
    June 22nd, 2017

    Të jesh i djathtë…

    AGRON TUFA Të jesh i djathtë, do të thotë të pranosh se ka Zot, se Ai është Krijuesi i Gjithçkaje dhe i njeriut; që Ai e...Me Shume